top of page

צאן

---_צאן0527 יעקב בן מיכאל.jpg
צאן דיר ילדים 55.jpg
צאן צבי מ 1957.jpg
צאן.jpg
הענף הוקם בקיבוץ גת בשנת 1943 לאחר העליה לקרקע.
החליבה בדיר היתה רוב השנים ידנית והענף סיפק חלב, צמר וזבל לשדות.
לפני שפתחו את בריכת השחיה בקיבוץ נהגו ילדי הקיבוץ להשתכשך בשוקת דיר הכבשים.

קרוסלת החליבה הוצאה בשנת ה-30 לקיבוץ ממכון החליבה ועברה למקום משכנה המוכר לכולנו כיום - גן השעשועים לרווחת הילדים.
הדיר נסגר בשנת 1965 בעקבות מחסור בכוח אדם שיוציא את הכבשים למרעה.
bottom of page