top of page

מדגה

בריכות דגים 1954.jpg
בריכות דגים 2.jpg
בריכות דגים 4 54.jpg
בריכות דגים 5 54.jpg
בשנת 1951 לאחר חקר של אגן הניקוז, כמויות ותדירות הזרימה בנחל גוברין מצפון לקיבוץ הוחלט לפתוח ענף חדש - גידול דגים בעל (מקור המים הוא גשמים ולא ים או נחל איתן).
ראשית נחפרה בריכה גדולה על ידי הרמת סוללות עם טרקטור גדול. 
לאחר מכן נבנה סכר מבטון על הנחל באיזור בו כביש 6 חוצה את הנחל.
בהמשך נחפרה תעלה באורך 1.5 ק"מ שהוליכה את המים מהסכר בשיפוע מתון לכיוון הבריכה.
במקביל נחפרה בריכה קטנה ליד הבאר הישנה שנמצאת ממערב לאזת"ע פ.ג.ש כיום. 
בקיץ הובאו דגיגונים לבריכה שליד הבאר, שם הם גדלו על בסיס מי הבאר בתקווה שיבוא שיטפון שימלא את הבריכה הגדולה.
כשהשיטפון הגיע הדגים הועברו לבריכות הדגים והגידול צלח באופן מפתיע.
התוצרת היתה טובה ומפתיעה והכניסה כסף רב לקיבוץ. 
השנים הבאות היו שחונות ובשנת 1956 היה שיטפון גדול שסחף את הסכר וכך הסתיים הענף.
 
אנקדוטה - הבריכה הופיעה עד שנות ה-80 במפות הניווט הצבאיות וחיילים היו מגיעים לקיבוץ ושואלים את החברים היכן הבריכות מכיוון שלא מצאו אותן בשטח.
bottom of page