top of page

גידולי שדה

zvi0847.jpg
מייסדי הקיבוץ חלמו עוד בכפר סבא על התלם הארוך ולכן סירבו למספר הצעות למקום יישוב אחר, בהמתנה לקרקע בצפון הנגב שבה אפשר יהיה לפתוח תלם מאופק עד אופק.
ענף הפלחה קיים בגת עוד לפני העליה על הקרקע כשכוח של 3 חברים נשלח לחרוש ולזרוע את האדמות החדשות. 
בשנים הראשונות השדות הושקו במי הבארות שנחפרו סמוך לקיבוץ. הבאר הראשונה נמצאת ממערב לקיבוץ מתחת לקווי החשמל, השניה נחפרה ליד ואדי זיתא והבאר החדשה בתוך מטע השקדים.
 
ענף גידולי השדה מעבד כ-7500 דונם של חיטה, אבטיח לגרעינים, חימצה, בקיה, תירס והזהב הלבן: הכותנה ששבה לשדותינו בשנים האחרונות בזכות שיפוץ המאגר ועליה במחירים.
הגד"ש היה שנים רבות אבן שואבת לבני קיבוץ שרק חלמו לנהוג על טרקטור, לעשות רברס מושלם עם עגלה, לגרור קווים בכותנה ולקבל רישיון על הקטפת.
כיום עובדים בענף 5 חברי קיבוץ ו-4 תאילנדים כשרוב העבודות הכבדות מתבצעות על ידי קבלנים.
bottom of page