top of page

מפעלי עץ גת

zvi0974.jpg
עגלול.jpg
טנא יוסק- נגריה .jpg
נגריה 1.jpg
המפעל החל לפעול עוד בקיבוץ "המנוף" בכפר סבא והיה האחרון לעבור ממנו בשנת 1942 והתפתח כעסק בראשית ימי הקיבוץ.
היינו בין הקיבוצים הבודדים שהיתה לו גם תעשיה.
המפעל ייבא עץ גולמי התמחה בידיות לכלי עבודה, מקלות למגבים ומטאטים, אלות לכוחות הבטחון, מקלות לטוריות וחריטות עץ מיוחדות לתעשיות הריהוט כמו עמינח.
המצאה מקורית עולמית היה העגלול שהפך את העגלול שהיה בבתי הילדים פרי עבודת מסגרים למוצר מעוצב מעץ שנמכר בכל רחבי הארץ.
משאריות העץ ייצרו צעצועים וקוביות וכך פותחה שלוחה במפעל שנקראה "צעצועי עץ גת".
עם התבגרותם של הותיקים והיבוא הזול מחו"ל כדאיות אחזקת המפעל ירדה והמפעל נסגר בשנת 2005.
bottom of page