top of page

רפת

רפת.jpg
רפת גת הוקמה בסוף שנות השלושים של המאה הקודמת בהיותנו קיבוץ "המנוף" עוד לפני העליה לקרקע בקיבוץ גת.
בשנת 1942 הפרות הועברו לגת והרפת נבנתה לאט לאט במהלך השנים.
בזמן מלחמת השחרור בעקבות ההפגזות פונתה הרפת על כל פרותיה ועובדיה לאיזור חיריה של ימינו, אז היתה עם פרדסים סביב.
במשך שנה שלמה טופלה על ידי העובדים בינות הפרדסים ובאוגוסט 1948 נרצח מנהל הרפת שנחשב חלל מלחמת השחרור - יעקב לב - סבא של שביט מרכז הרפת כיום.
בשנת 1989 הוקם מכון החליבה החדש.
בשנת 2004 רפת גת התאחדה עם רפת פלמחים והפכה לשותפות.
הרפת היא אחת מהגדולות והמובילות בארץ.
bottom of page