top of page

סיפורי האווירון האדום

לכבוד קיבוץ כפר מנחם

חמש-עשרה שנה מחיי חייתי בכפר מנחם. שני ילדיי - ליבי ומעין נולדו שם. השתתפתי בהווית חיי הקיבוץ וכפר מנחם נשאר חלק מהוויית חיי והרבה חברים וחוויות טובות נשארו לי משם.

בשנת 2016 חזרתי לקיבוצי גת וכפר מנחם תמיד ישאר חלק מחיי.

כשפנו אליי מכפר מנחם לכתוב להם מספר סיפורים על חיי הקיבוץ והאנשים לחוברת סיפורים מהודרת שתצא לכבוד חגיגות ה-80 לעליה על הקרקע שמחתי מאוד וכתבתי שישה סיפורים שחלקם הגדול הוכנס לחוברת.

אני שמח לפרסם את הסיפורים שלי שהופיעו בחוברת של כפר מנחם ועוד שני סיפורים נוספים.

האווירון האדם.png
bottom of page