top of page

לילית

לילית נולדה ביוגוסלביה בשנת תרפ"ב (1922) ליוסף ואסתר ניומן.

הייתה חברת ההנהגה הראשית של השומר הצעיר ביוגוסלביה.

כשנכבשה יוגוסלביה על ידי גרמניה, בחרה לילית להצטרף לפרטיזנים בסלובניה שלחמו נגד האיטלקים.

היא נאסרה ונידונה למאסר של 25 שנים.

(הפרטיזנים היו לוחמים בתנועות מחתרת שפעלו נגד הכיבוש הנאצי באירופה בתקופת מלחמת העולם השנייה).

לאחר שחרורה של לילית מהכלא, היא בחרה לשוב ולהילחם לצד הפרטיזנים בסלובניה, היא אמרה לאמה:

"אתם, המבוגרים והילדים, תצילו את עצמכם. אנחנו הצעירים צריכים להילחם." 

לילית הצטרפה שוב ליחידות הפרטיזנים ותפקידה ביחידה היה קשרית.

בי"ג אייר תש"ד (6.5.44) התקיפו הגרמנים את מחנה הפרטיזנים בו שהתה לילית,

בגבורתה היא הספיקה לדווח ליחידות באזור על ההתקפה.

היא נותרה האחרונה במחנה ונורתה למוות על ידי הגרמנים. על כך היא קיבלה אות גבורה לאחר סיום המלחמה.

חבריה של לילית מהשומר הצעיר שביוגוסלביה וכן גם אימה עלו ארצה והתיישבו בקיבוץ גת הסמוך לקריית גת.

 

לכבודה של לילית נטעו חבריה לראשונה בשנות ה-50 חורשה והקימו אנדרטה לזכרה.

 

ילדי שכבת ז' - קבוצת צ'ילי,2022-2023, בחרו במסגרת שנת המצווה לשקם ולטפח את החורשה לזכרה בקיבוץ.

bottom of page