top of page

ענף הלול והמדגרה

מדגרה2.jpg
לול מיון ביצים 55.jpg
לול.jpg
ראשית הענף בקיבוץ ה"מנוף" בכפר סבא ומראשית ההתיישבות בגת. 
במלחמת העצמאות, בזמן ההפגזות, להבדיל מהרפת, הלול לא פונה וחברי הקיבוץ שנשארו יחד עם לוחמי גבעתי נהנו מאספקת אוכל בזמן המצור.
הלולים היו לולי רביה - הביצים שהטילו התרנגולות הועברו על ידי טרקטור פורדסון או על ידי ה"אמבולנס" למדגרה שם בקעו האפרוחים שגודלו בלולים ברחבי הארץ.
בשנת 1969 הוקמה המדגרה החדישה שנמצאת בצד הצפון מערבי של הקיבוץ סמוך לשכונת ל"ו כיום והפכה לענף עצמאי.

הלול שכן בחלק הצפוני של הקיבוץ, סמוך לכיכר המייסדים בכניסה לקיבוץ. במהלך 1984 נבנה איזור לולים נוסף בדרום הקיבוץ, לולים מבוקרים שהיו אז המילה האחרונה בתחום הלולנות של בקרה ממוחשבת. במשך כעשר שנים שני הלולים עבדו במקביל עד שלול צפון נסגר סופית בשנת 1994 ובשנת 1998 נסגרו הענף לחלוטין.
bottom of page