top of page

פרדס ומטעים

פרדס-שלמה איכן 11.jpg
מטעים.jpg
פרדס 3.jpg
בננות 1.jpg
בתחילת דרכו של ענף המטעים גידלו בגת תפוחים ואגסים וגם בננות בשטח שהיום נמצאים בו השקדים והפרדס בכניסה לקיבוץ. הגידולים לא צלחו בגלל מחסור במנות קור והזיכרון היחיד הוא השם של השדה שהיה שם: בלוק מטעים.
החלקות הראשונות של הפרדס ניטעו ב-1960 למרגלות התל וב-1967 ניטע החלק שקרוב לבית העלמין של קרית גת. בשיאו גודלו בו תפוזים, מנדרינות, אשכוליות, פומלו ולימון ונשלחו לכל העולם: מהמסחטות בגניר ועד לרשתות השיווק באוסטרליה, אירופה וצפון אמריקה. בשנת 2003 נחתם הסכם שותפות עם פריאור וניטעו חלקות נוספות קרובות לקיבוץ ובימים אלו הפרדס חוזר להיות בבעלות בלעדית של הקיבוץ.
השנה הניב הפרדס כמעט 4.5 מיליון ק"ג פרי, תוך שהוא משתמש ב-750 אלף קוב של מי קולחין, כמות השווה ל-1000 פעמים בריכת השחיה שלנו.
מטע הרימונים נמצא עכשיו בשיא הפריחה והנוסעים בכביש הקיצור יכולים ליהנות מהיופי האדום הזה, שבניגוד למילותיו של יעקב אורלנד, ממש לא נותן ריח. המטע מניב כמיליון ק"ג מדי שנה שהם 650 אלף כוסות מיץ.
בשנת 2008 הצטרף למטעי גת השקד, שמקשט את הכניסה לקיבוץ מדי אביב. את התוצרת ניתן למצוא בסופרים ובבתי הקליה המובחרים.
האבוקדו גדל בגת משנות ה-60 ועד 1983, אז נעקר המטע הותיק בגלל חוסר יבול ומחסור במים. לאחר לבטים רבים הוחזר הגידול שמוכר גם בשם "הזהב הירוק" לשדותינו וכיום מגדלים בגת 270 דונם ממגוון זנים שיניבו לראשונה בחורף הקרוב.
bottom of page