top of page

מוסך מסגריה ופנצ'ריה

מוסך .jpg
המסגריה הוקמה עוד בקיבוץ "המנוף" בכפר סבא לפני העליה לקרקע.
כשהקיבוץ עלה לקרקע לגת בשנת 1942 היא המשיכה לפעול ב"המנוף" עם חברי הקיבוץ שנשארו שם כדי לסיים את החוזים שהיו לה ונפתחה מחדש בגת בהמשך.
לימים נוסף למסגריה המוסך, יחד טיפלו בצי הטרקטורים לחקלאות והמשאיות להובלת התוצרת מהקיבוץ.
במלחמת העצמאות המוסך-מסגריה ספגו פגיעה מפצצה של מטוס מצרי ונהרסה כליל ונבנתה מחדש במקומה הנוכחי כיום ונתנה שירות לכל צרכי הקיבוץ ומעבר לכך.
המוסך טיפל בצי הגדול של הטרקטורים והקטפות של הקיבוץ במשך שנים רבות ועם הפרטת הקיבוץ וחוסר כדאיות והמשכיות של כח אדם מיומן נסגר.
בצמוד למוסך פעלה פנצ'ריה בניצוחו של מרקו שנתנה שירות במשך שנים רבות למכוניות ולכלים החקלאיים של הקיבוץ.
המסגריה נתנה שירות לכלים חקלאיים עד לפני 8 שנים על-ידי שלום רימר ז"ל.
כיום המוסך הוא בית לעמותת פאראגרוטראלי והמסגריה נמצאת בשימוש הגד"ש לטיפול בכלים שלו.
bottom of page