top of page

פרחים

חממות1968~5.jpg
חממות1968~סמדר לינדנ.3.jpg
בסוף שנות ה-60 הוקם ענף הפרחים. תחילה גידלו סייפנים בשטח פתוח ובהמשך הוקמו שתי חממות. גודל כל חממה היה 3 דונם והן היו ממוקמות מצפון לכביש הכניסה לקיבוץ.
בחממות גודלו ורדים לייצוא, מסוג ורד-בקרה, ורד סופרסטאר.
הורדים הם פרח מפונק שזקוק לסביבה מיוחדת. את החממות חיממו בעזרת סולר כדי שהטמפרטורה לא תרד מתחת ל 16 מעלות צלזיוס.
הורדים נארזו בבית האריזה למשלוח פרחים שנמצא במקום בו נמצאת כיום נגריית-בית וסמוך לבית האריזה היו בתי הקירור שנעשה בהם שימוש גם כבתי קירור למטבח.
הפרחים יוצאו לבורסת הפרחים בהולנד.
הענף נסגר בשנת 1972 מכיוון שדרש הרבה מאוד ידיים עובדות ללא מיכון בכלל.
 
אנקדוטה - מצינורות הניקוז של החממות נבנתה קונסטרוקציית גג אולם הספורט מול בית הספר.
bottom of page