top of page
  • שביט לב

מישהו צריך לעשות את העבודהשבת יפה אחת טיילתי עם ילדיי למאגר המים של כפר מנחם לצפות בציפורי מים. בעודנו יושבים על גדות הסוללה הבחנו בבועות מים גדולות העולות מהמעמקים ולפתע הגיח מתוך המים צוללן עם כל הציוד. מופתע מאוד מהצוללן, כשהוריד את המסכה מפניו זיהיתי בברור חבר קיבוץ בשם י' או בכינויו ג'. שאלתי את ג' מה אתה עושה בתוך המים המזוהמים האלה והוא בביטול אופייני לו עונה לי "מישהו צריך לעשות את העבודה, לא?" להפצרותיי הסביר שהמאגר התמלא לגמרי במים והוא צלל כדי לסגור את דלתות כניסת המים

כך הכרתי את ג' ולימים הוא זכה ללא ספק בתואר המיוחד במינו שאני מעניק בכל ישוב שהתגוררתי בו רק ליחודי סגולה מהזן של ג'. הבחינה לקבלת התואר המכובד היא פשוטה מאוד. אני שואל את עצמי למי הייתי מתקשר בשעה שתיים בלילה במידה ואני נתקע בכל צרה שלא תהיה והוא תמיד יהיה מוכן לעזור.


כך הכרתי את ג' ולימים הוא זכה ללא ספק בתואר המיוחד במינו שאני מעניק בכל ישוב שהתגוררתי בו רק ליחודי סגולה מהזן של ג'. הבחינה לקבלת התואר המכובד היא פשוטה מאוד. אני שואל את עצמי למי הייתי מתקשר בשעה שתיים בלילה במידה ואני נתקע בכל צרה שלא תהיה והוא תמיד יהיה מוכן לעזור .


כשסללו את כביש 6 שעובר ליד כפר מנחם שכחו לעשות מחלף מיוחד לכיוון כפר מנחם ומי שמגיע מדרום נאלץ לנסוע 15 דקות נוספות עד מחלף שורק. ג' כעס על חוסר ההתחשבות וביקש ממני לבוא עם השופל של הרפת לשדה ליד הגשר של כביש 6. הגעתי בנסיעה, ג' סימן לי ליישר את הגבעה ולסתום את התעלה כך שגם לכפר מנחם יהיה מחלף מכביש 6. סרבתי והתווכחתי איתו על חוקיות העניין. הוא לא עוצר לרגע ומסנן: "טוב, רד מהטרקטור", עולה עליו במקומי ומסנן שוב: "תמיד אני צריך לעשות את כל העבודה". וכך נוצרה לה הירידה הנוחה מכביש 6 שגם אני שמחתי להשתמש בה פעמים רבות. יאמר לזכותו שהוא הקפיד לתחזק את המחלף שלו ובכל פעם שסגרו את הירידה בגדר חדשה ממתכת, הוא פירק ותלש אותה והכשיר אותה מחדש.


קני הסוף בערוצים שחצו את שדות הקיבוץ היו עקשנים ביותר וחסמו את ניקוז הנחלים בחורף וגרמו להצפות שעשו נזקים גדולים לחקלאות הקיבוץ.

הטיפול בקני הסוף ובניקוז הצריך כסף רב אבל ג' לא נרתע והקפיד בכל יום כיפור כאשר מערך הכיבוי לא עובד במתכונת מלאה לשלוח אש בקנים ולפתור את הבעיה.

שנה אחת תפסתי אותו על חם ושאלתי אותו מה הוא עושה. הוא לא התבלבל וענה "מישהו צריך לעשות את העבודה". "אבל מה עם מערום הבלות של קבלן החציר שעולה באש?" שאלתי והוא ענה "מי המטומטם ששם מערום בלות ליד קני הסוף ועוד ביום כיפור?".


הבנתי כבר מי הדמות וכך לילה אחד כשחזרתי לכפר מנחם אחרי חצות פגשתי אותו ולא יכולתי שלא לצחוק

ג' עומד על גג האוטו שלו, צמוד לשלט "עצור" בצומת עם כביש 383, מפרק אותו ובמקומו שם לאחר כבוד שלט "תן זכות קדימה". לשאלתי מה הוא עושה הפעם הוא כבר מחייך אליי ומסנן: "מי הלא נורמאלי ששם כאן שלט 'עצור', לא היתה ברירה והייתי צריך לעשות את העבודה".


אני כבר לא גר בכפר מנחם ואמרו לי שהוא אמור לצאת לפנסיה ממקום העבודה שלו

צחקתי לעצמי: "הוא בפנסיה. זה אנטי תזה". אני מקפיד לשמור איתו על קשר טוב. מי יודע, אולי אצטרך עזרה ממנו בשתיים בלילה.


בכל פעם שאני מגיע לכפר מנחם אני מעלה חיוך על פניי כשאני רואה את השלטים בכביש מסודרים לפי הסדר של ג'. לאחרונה קשה לפספס שהוא צועד עם הקידמה,

לא פנסיה ולא נעליים, כשראיתי את שתי המצלמות של מע"צ שמוצבות בצומת של כפר מנחם ומשום מה מכוונות לכיוון ההפוך. הרי מישהו צריך לעשות את העבודה.


באהבה לג' ולכפר מנחם


כל קשר בין הנאמר בסיפור למציאות הוא בדמיונו של הקורא בלבד.
322 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page