top of page

טיולי פריצת הדרך

מסורת טיולי פריצת הדרך לגת החלה בשנת 2012 לאחר צאתו לאור הסיפור השני שכתבתי - פלוג'ה 22 שניתן לקרוא כאן באתר.
במקור פריצת הדרך היתה ריצה מנגבה לגת בה השתתף הקיבוץ כולו, החל מגילי גן ואירח רצים מהארץ ומהעולם.

bottom of page